AUDIR

AUDIR, és una entitat catalana no confessional (o en tot cas, pluriconfessional) sense ànim de lucre.

Missió i visió

Aglutina i mobilitza persones de distintes tradicions religioses que treballen en connexió amb les principals organitzacions internacionals de diàleg interreligiós, per afavorir el coneixement, el diàleg interreligiós i la cooperació entre les diferents confessions religioses presents a Catalunya, des de la perspectiva de la cultura del diàleg i de la pau.
En aquesta xarxa de col·laboradors hi ha representants oficials, experts i, sobretot, membres de base qualificats.
L’organització manté relacions regulars amb les diferents tradicions religioses i conviccions no religioses del nostre país.
Actualment, la junta directiva de l’entitat està constituïda per un unitarista, una protestant, una musulmana, una budista, una bahà'í, un jueu, i cinc cristians catòlics.

Objectius

Els fins de l'associació són:
  1. Reunir experts de diverses tradicions religioses i culturals per fomentar les actituds de comprensió i de cooperació mútua.
  2. Organitzar activitats d'estudi sobre les diverses tradicions religioses.
  3. Facilitar la inculturació de les tradicions religioses a la realitat catalana.
  4. Contribuir des de Catalunya a les iniciatives internacionals de diàleg interreligiós i intercultural.
  5. Col.·laborar amb les diverses tradicions religioses en les iniciatives de diàleg mutu i de corresponsabilitat.

AUDIR està declarada com Associació d'Utilitat Pública inscrita al Registre d'associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, núm. d'inscripció 23052, secció 1a, de la demarcació de Barcelona. El CIF és G62261995.

Contacte i Comunicació

Ens trobaràs a:

C/Lledó, 11, 1r.
08002 - Barcelona
Tel. + 34 93 457 69 80
Mòbil +34 629 14 12 84
A/e: secretaria@audir.org

Horari d'atenció, de dilluns a dijous, de 10 a 13h

 

Com ens Organitzem

AUDIR es regeix pels seus Estatuts.

L'equip directiu està format per:

  
  
Presidenta:  Montserrat Castellà
Director:  Francesc Torradeflot
Vicepresidenta:  Pilar Claret
Tresorer:  Pere Mateo

Treball en xarxa

L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós és membre fundador de la Iniciativa de les Religions Unides, la xarxa internacional d’iniciatives interreligioses més gran del planeta. L’Associació és membre del consell europeu d’aquesta organització i del consell de govern central amb seu a San Francisco.
És membre afiliat a la Conferència Mundial sobre Religió i Pau - Europa i col·labora amb el Consell per al Parlament de les Religions del Món.
També pertany a la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO.

Orientació de l’entitat

Relacions amb Administracions Públiques

En els últims 5 anys hem tingut contractes amb les següents administracions públiques:


Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós