AFEV - Association de la Fondation Etudiante pour la Ville

AFEV Catalunya és una delegació d'una entitat estrangera, en aquest cas, de l'AFEV França.

Estem inscrits al Registro Nacional de Asociaciones (Grupo: 1 / Sección: 4 / Número Nacional: 76) del Ministerio de Interior amb data 31/03/2009 i el nostre NIF és W0016043B.

L'organització es regeix per aquests Estatuts.
 

Missió

La missió de l'entitat és promoure el voluntariat social universitari per lluitar contra les desigualtats socials d’infants i joves en exclusió o dificultats socials, famílies i comunitat dels barris i territoris desafavorits a Catalunya.
 

Visió

La nostra visió s’emmarca dins el camp de la igualtat de drets i la lluita contra les desigualtats socials i educatives.

Contacte i Comunicació

Ens trobaràs a:
C/ Avinyó, 44, 2on
08002 BarcelonaCorreu electrònic: voluntariat@afev.org
Telèfon: 93 6241719
Mòbil: 633 26 46 26

Com ens Organitzem

La Delegació Teritorial de l'AFEV Catalunya depen directament de la Direcció General de l'AFEV França.
L'organigrama el trobaràs aquí.

A l’AFEV el capital humà és la base de l’entitat i es treballa amb molta consciència i cura per tal de facilitar el màxim la conciliació laboral, familiar i personal. Aquesta és una manera per promoure que el personal se senti còmode al seu lloc de feina, estigui content, motivat, implicat i amb un fort sentiment de pertinença a l’entitat.

Això té com a conseqüència que hi hagi un percentatge molt alt de feina ben feta, una alta productivitat, que es vingui a la feina amb ganes de treballar i que no hi hagi absentisme laboral. En definitiva, defensem un model productiu socialment sostenible, en coherència amb els nostres principis i l’ètica dels nostres projectes per la igualtat d’oportunitats sòcio-educatives. Perquè realment, amb ganes i organització, a l’AFEV hi ha temps per a tot!

A l’AFEV tenim molta cura de la coordinació i la comunicació interna, cuidem la situació personal i professional de cadascú, i fem seguiment amb entrevistes i acompanyament del recorregut de cada treballadora.

Donem molta importància a la flexibilitat, la planificació, la personalització del lloc de feina i el teletreball que són el nostre dia a dia, així com el treball per objectius, l’acumulació i banc d’hores, unes vacances extenses i adaptable així com una sensibilitat especial amb la incorporació a la feina després de la baixa per maternitat.

Fomentem el salari i condicions de treball dignes així com el benestar i la salut.

L’AFEV la construïm entre totes i tots per tant l’horitzontalitat i la transparència són bàsiques en la gestió de l’entitat.
A l’AFEV hi ha una evidència: a l'equip totes tenim interessos fora de l'AFEV que aconseguim conciliar (feines, aficions, família,...) dels quals les companyes són conscients i respectuoses.

Cada any seleccionem i formem entre 100 i 120 voluntaris i voluntàries de diferents universitats catalanes, dels quals entre un 65 i 75% són noies i es troben en un rang d’edat entre 18 i 30 anys, amb el gruix entre l’alumnat dels primers cursos universitaris. La seva participació esdevé per molts d’ells/es una plataforma d’iniciació al voluntariat i al compromís cívic. Un dels objectius que persegueix l’AFEV al voltant del voluntariat és la seva implicació en la societat, el retorn a la comunitat d’allò que la societat els ha donat en tant que joves estudiants universitaris/àries, la ruptura de prejudicis ple-establerts amb certs col·lectius i contextos territorials i socials i l’adquisició de competències tant a nivell personal com professional.

Què fem

Projecte enTàndem de mentoria social i educativa (acompanyament individual) que lluita per la igualtat d'oportunitats i contra el fracàs escolar posant el focus en reforçar l'autonomia, l'autoestima i les competències dels infants com a palanca de canvi i creixement personal.

En aquesta presentació i en aquesta infografia trobaràs més informació del què fem.

Cada any arribem a més de 100 infants i joves amb el suport de més de 110 voluntaris i voluntàries.

Els beneficiaris dels nostres projectes són:

  • Infants de primària (de 6 a 11 anys). L’educació en aquesta franja d’edat és molt important, perquè s’hi poden gestar oportunitats i prevenir futurs problemes que, en etapes posteriors, es faran molt més evidents. En aquesta etapa es dóna prioritat a l'acompanyament afectiu, al desenvolupament de les capacitats d'adaptació i autonomia, així al foment pel gust per l'estudi, la lectura, etc.
  • Joves de secundària (de 12 a 16 anys). L'acció en aquest cas s'orienta en el descobriment dels recursos del territori (biblioteca, punts d'informació juvenil, etc.), en l'aprenentatge al voltant de la recerca de recursos i habilitats socials, motivació per l'estudi, ajudar en les dificultats acadèmiques de l’alumne i tractar el seu projecte d'orientació cap a l'ensenyança superior i/o el món professional.

Història

L'AFEV neix a França el 1991 com un moviment d'educació no formal i amb l'objectiu de ser una contribució ciutadana a les polítiques socials de la ciutat, amb la voluntat de lluitar contra les desigualtats i de crear un vincle entre dos joventuts que no tenen ocasió de trobar-se: els nens/es i joves en dificultat escolar i social i els estudiants universitaris.

A Catalunya, l’acció de l’AFEV va començar el 2008 a Barcelona al barri de la Barceloneta i el 2016-17, col·laborem amb més de 100 voluntaris als territoris de Barcelona, Barberà del Vallès, Santa Coloma i Badalona.

Actualment, l'AFEV treballa a 280 barris i ciutats franceses i catalanes sempre en zones prioritàries d'intervenció social, posant en contacte a 7.500 estudiants amb 10.000 infants i joves en situació d'exclusió social, cada any.

Treball en Xarxa

Pertanyem a:
- Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)
- Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS)
- Coordinadora de Mentoria per la Inclusió Social (CMS) on actualment ostentem el càrrec de Tresoreria, de la junta.
- SuperHeroi(ne)sBCN on actualment ostentem el càrrec de Presidència, de la junta.

Els Comptes Clars

L'AFEV es financia amb recursos propis, fons privats, fons públics i prestació de serveis.

El pressupost de l'AFEV Catalunya pel curs 2016-17 és de 107.000€

Tots els comptes de l'AFEV han passat l'auditoria de Ferco Experts (França), a l'espera de confirmació francesa de la publicació dels comptes.

El vano de retribucions de l'AFEV estan ben delimitades i publicades de forma que el salari més baix és un 60% del salari més alt.

Relacions amb Administracions Públiques

Els projectes que inclouen recursos públics són:

El projecte enTàndem de mentoria social i educativa per a infants i joves amb dificultats, funciona des del 2008 a Catalunya. En l'últim any, els fons públics amb els que s'ha co-finançat el projecte han estat: Generalitat de Catalunya (10.719€), Ajuntament de Barcelona (13.959€), Diputació de Barcelona (8.406€) i Consell Comarcal del Barcelonès (12.281€)

El projecte "Amics i Circ" de mentoria social i educativa per a infants i joves amb dificultats combinant-ho amb tallers artístics de circ, funciona des del 2008 a Catalunya. En l'últim any, els fons públics amb els que s'ha co-finançat el projecte han estat: Agència de Salut Pública de Barcelona (6.963€)

El projecte "Actua contra les desigualtats" que promou el voluntariat social de joves i estudiants universitaris funciona des del 2008 a Catalunya. En l'últim any, els fons públics amb els que s'ha co-finançat el projecte han estat: Generalitat de Catalunya (17.600€)

AFEV